logo-img

कमल विष्ट

बेड नम्बर १५० का विदेशी

पछिल्ला केही दिन सामाजिक सन्जालमा भाइरल छन्, एक विदेशी । बेलायती नागरिक भनिएका उनी नेपालमा कतै घुमघामको फोटो सार्वजनिक गरेकाले वा कुनै ‘एक्साइटिङ’ काम गरेकाले भाइरल भएका चाहिँ होइनन् ।  ...

बेड नम्बर १५० का ‘भाइरल’ विदेशी

पछिल्ला केही दिन सामाजिक सन्जालमा भाइरल छन्, एक विदेशी । बेलायती नागरिक भनिएका उनी नेपालमा कतै घुमघामको फोटो सार्वजनिक गरेकाले वा कुनै ‘एक्साइटिङ’ काम गरेकाले भाइरल भएका चाहिँ होइनन् ।  ...

बेड नम्बर १५० का ‘भाइरल’ विदेशी

पछिल्ला केही दिन सामाजिक सन्जालमा भाइरल छन्, एक विदेशी । बेलायती नागरिक भनिएका उनी नेपालमा कतै घुमघामको फोटो सार्वजनिक गरेकाले वा कुनै ‘एक्साइटिङ’ काम गरेकाले भाइरल भएका चाहिँ होइनन् ।  ...

बेड नम्बर १५० का ‘भाइरल’ विदेशी

पछिल्ला केही दिन सामाजिक सन्जालमा भाइरल छन्, एक विदेशी । बेलायती नागरिक भनिएका उनी नेपालमा कतै घुमघामको फोटो सार्वजनिक गरेकाले वा कुनै ‘एक्साइटिङ’ काम गरेकाले भाइरल भएका चाहिँ होइनन् ।  ...

कमल विष्ट

0 Followers